2018.05.05-06 Warszawa warsztaty z Vladimirem Sharapovem