2017.12.03 Turniej Tańca Nowoczesnego URBAN STREET DANCE