2017.01.14 pokazy na Gali Północnej Izby Gospodarczej