2016.12.04 II Turnieju Tańca Nowoczesnego URBAN STREET DANCE STARGARD