WSPÓŁPRACA PRZY PROJEKTACH UNIJNYCH

Szkoła współpracuje przy tworzeniu projektów unijnych na każdym etapie ich realizacji z wieloma organizacjami, stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi. Współpracujemy przy projektach promujących taniec jako ważną formę zdrowego styli życia zarówno dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób starszych.