TANIEC TOWARZYSKI DLA DZIECI

Na lekcjach tańca w grupach „Dzieci szkoła podstawowa” podstawą są tańce towarzyskie oraz całe bogactwo walorów i zasad jakie niesie ze sobą ten styl taneczny: sprawność ciała, elegancja w poruszaniu się nie tylko na parkiecie, ale i w codziennym życiu, kształtowanie samodyscypliny i wytrwałości do osiągania postawionych sobie celów, wysoka kultura osobista w relacjach z rówieśnikami, nauczycielem oraz rodzicami, dbałość o estetykę własną i otoczenia.

Grupy „ADEPT”

W grupach

„Adept”

trenują dzieci początkujące w tańcu towarzyskim
I, II, III, IV klasa szkoły podstawowej, zajęcia odbywają się raz w tygodniu, najczęściej na terenie szkoły i przy współpracy placówek oświatowych.
W tej grupie dzieci zapoznają się z wszelkimi zasadami tańca towarzyskiego w stopniu podstawowym. Przez dwa lata mogą startować na turniejach tańca w klasie „Adept” – pierwszy krok rekreacja.
Celem pracy w tej grupie jest:
– rozkochanie dzieci w tańcu towarzyskim,
– odkrycie swoich pasji,
– nauka dobrych manier,
– promowanie tańca jako fantastycznego sposobu na życie,
– kształtowanie takich cech charakteru jak cierpliwość i zdyscyplinowanie,
– dbałości o dostosowanie stroju do każdej sytuacji np. trening,
– nauka podstawowych ćwiczeń wspierających prawidłową postawę
ciała i estetykę ruchu ciała do muzyki.

Grupy „SPORT”

W grupie

„Sport”

trenują osoby zaawansowane w tańcu towarzyskim.
To tancerze posiadający zgodnie z przepisami PTT
klasę taneczną (H, G, F, E, D, C, B, A) oraz międzynarodową klasę taneczną S.
Taniec turniejowy charakteryzuje się wysokimi umiejętnościami tanecznymi tancerzy, znajomością etykiety tanecznej, wysoką kulturą osobistą, pięknymi strojami podkreślającymi styl i charakter prezentowanych tańców.
Osoby uprawiające taniec sportowy mają świadomość i cel nieustannego doskonalenia siebie pod każdym względem.