AKTUALNOŚCI
Rysunek1

TRTRTRTR

tzciankatrzcianka

kwkwk

wawawawa

TTTTTT

TUCZNO

WWWWWW

 

trzcianka
ZŁOTÓW OGÓLNY

 

krzyż222

 

wałcz

1

3